Menu na AR: denne desinka aj alebo šestka, podľa jedálneho lístka.

Okrem toho denne syr s hranolkami.

Otvorené denne od 10:00 hod do 13:30 hod.

 Piatky do 13:30 hod.

Categories: News