1. step 

It is necessary to have a student card registered in the database of the system called Kredit. Only through this card, you can get the food.

2. step

Jedlá si môžete objednávať cez objednávkový systém WebKredit. Potrebujete k tomu prihlasovacie údaje ( heslo ), ktoré máte možnosť získať na všetkých pokladniach Stravovacieho zariadenia UNIZA a to: na strediskách Stará Menza, FRI, Budova rektorátu – Kafeteria, Nová Menza,  Budova AR. Heslo si môžete zmeniť po prvom prihlásení do systému WebKredit.

3. krok

Okrem objednávky jedál cez systém WebKredit si jedlá môžete objednať ( deň vopred ) na objednávkových termináloch v budove Novej Menzy  ( vstupná hala a  jedáleň ), v budove FBI, na výdajni Stará Menza, výdajňa FRI.   

4. krok

Jedlo je možné objednať pri objednávkových termináloch, alebo na informačnom mieste (PC s dotykovým displejom) – informačné miesto ponúka tie isté informácie, ako webové rozhranie pri objednávaní cez internet.

Postup

  • Na objednávkovom termináli priložíte kartičku, stlačíte číslo obeda, ktorý si chcete objednať, priložíte kartičku znova na potvrdenie a máte objednané. Pri výdaji jedla na výdajnom pulte len priložíte kartičku k čítaciemu zariadeniu a zobrazí sa číslo obeda, ktorý ste si objednali a tento vám bude následne vydaný.
  • Objednávky jedál cez internet ( Web kredit ) sa prihlásite cez svoje prihlasovacie údaje do nášho systému, následne si vyberiete obed a príslušnú výdajňu, na ktorej Vám bude obed vydaný.

Objednávanie obedov cez internet – WebKredit  je možné do 04:00 hod. v daný deň, na ktorý si chcete jedlo objednať. Objednať sa dajú len obedy. Podmienka objednávky obeda pre študentov, dôchodcov a cudzích stravníkov so zálohovým účtom, je dostatok finančných prostriedkov na účte ( karty ISIC ). Pri každej objednávke jedla Vám bude suma za obed odrátaná z účtu.

5. krok

V prípade obeda ktorý nie je objednaný:

  • Pri výdaji jedla na výdajnom pulte stlačte číslo obeda a priložíte kartičku k čítaciemu zariadeniu, obed vám bude následne vydaný ( odrátaný z Vášho kreditu ).