Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás informovať o nasledovných zmenách vo výdaji stravy od 18.10.2021, podľa výdajných stredísk SZ UNIZA.

Na výdajni Nová menza, Stará menza, FRI, FBI, AR bude povolená konzumácia jedál v interiéri v uvedenom (štandardnom) čase výdaja obedov:

Nová Menzapondelok – štvrtok        10:30 – 14:00 hod., piatok do 13:30 hod.
Old menzapondelok – štvrtok        10:30 – 15:30 hod., piatok do 14:30 hod.
FRIpondelok – piatok         11:30 – 13:00 hod.
FBIpondelok – piatok         11:00 – 13:00 hod
ARpondelok – štvrtok        10:30 – 14:30 hod., piatok do 13:30 hod.

Zamestnanecká výdajňa v budove rektorátu ostáva v režime výdaja teplej balenej stravy so sebou v čase od 11:00 do 13:00 hod.. Prosíme stravníkov o pomoc, aby v záujme ochrany  životného  prostredia si  priniesli pokiaľ to bude možné vlastné obaly resp. obedáre,  do ktorých im  bude jedlo za dodržania prísnych hygienických opatrení naložené. 

Pri vstupe na prevádzku SZ UNIZA je povinné dodržiavať nasledovné opatrenia:

  • vhodné prekrytia horných dýchacích ciest,
  • povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do prevádzky,
  • povolené max. 4 osoby pri stole,
  • dodržiavanie 2 m odstupov,
  • rešpektovanie minimálneho kontaktu,
  • povinnosť používať jednorazové rukavice pri samoobslužnom pulte.