Počas mesiacov júl – september 2022 úprava letnej prevádzky SZ UNIZA +
výdajné strediská :

Nová menza (Veľký Diel)

  • ukončenie výdaja raňajok dňom 10. júna 2022
  • ukončenie výdaja večerí dňom 10. júna 2022

Stará menza (ul. Hlinská)

  • ukončenie výdaja večerí dňom 10. júna 2022

Výdajňa AR

  • ukončenie výdaja obedov dňom 8. júla 2022

Výdaj obedov – Júl – August 2022 ( pondelok + piatok ):

Nová menza od 10,30 – do 13,00 hod.
Stará menza (ul. Hlinská) od 10,30 – do 13,00 hod.
Fakulta riadenia a informatiky (Veľký Diel) od 11,30 – do 13,00 hod.
Rektorát (Univerzitná) od 11,00 – do 13,00 hod.
Fakulta bezpečnostného inžinierstva (ul.1.mája) od 11,00 – do 13,00 hod.
Bufet Kafetéria – prevádzka – júl/august od 7,00 – do 14,00 hod.


Obnova prevádzky – nová menza + výdajne :

Stará menza – začiatok výdaja večerí dňa 12. septembra 2022
Nová menza – začiatok výdaja raňajok + večerí dňa 12. septembra 2022
Výdajňa AR – prevádzka začína dňa 05. septembra 2022

Tešíme sa na Vás!

Kategórie: Novinky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.