PREVÁDZKY STRAVOVACIEHO ZARIADENIA UNIZA BUDÚ POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV
ZATVORENÉ

OD 23.12.2021 DO 07.01.2022

OTVORENÉ OD 10.01.2022

Stravovacie zariadenie Žilinskej univerzity si Vás dovoľuje informovať, že s účinnosťou od 1.11.2021 vydávame nový Cenník jedál č. 286.
Tento nahrádza doposiaľ platný cenník vzhľadom na zvýšenie nákupných cien potravín a režijných nákladov.
Súčasťou zverejneného cenníka je rozpísaný systém dotácií.

Pri vstupe na prevádzku SZ UNIZA je povinné dodržiavať nasledovné opatrenia:

  • vhodné prekrytia horných dýchacích ciest,
  • povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do prevádzky,
  • povolené max. 4 osoby pri stole,
  • dodržiavanie 2 m odstupov,
  • rešpektovanie minimálneho kontaktu,
  • povinnosť používať jednorazové rukavice pri samoobslužnom pulte.

Milí stravníci,

oznamujeme Vám zmenu hodiny výdaja stravy na Novej Menze a to v čase od 10:00 do 11:00 hod. – výdaj stravy pre cudzích stravníkov a dôchodcov cez okienko pred hlavným vstupom od parkoviska, v čase  od 10:30 do 13:30 hod. výdaj stravy – pre študentov a zamestnancov UNIZA.

Výdajňa v budove AR bude zatvorená do odvolania

O zmenách vo výdaji stravy Vás budeme vopred informovať