Od 13.09.2021 sú nasledovné zmeny vo výdaji stravy a harmonogram stravovania jednotlivých organizačných súčastí SZ UNIZA.

Na výdajni Nová menza a Stará menza bude možná konzumácia jedál v interiéri iba v určenom čase výdaja stravy a podľa rozdelenia skupiny stravníkov UNIZA:

  • Pre zamestnancov v čase od 10:30 do 12:00 hod.,
  • Pre študentov v čase od 12:00 do 13:30 hod.
  • Externí stravníci v čase od 10:00 do 10:30 hod., formou teplej balenej stravy s výdajom cez okienko.

Na ostatných výdajniach bude výdaj stravy realizovaný iba formou teplej balenej stravy na objednávku cez stravovací systém WebKredit v upravenom čase výdaja stravy:

ARod 10:30 – 13:00 hod.
Rektorátod 11:00 – 13:00 hod.
FBIod 11:00 – 13:00 hod.
FRIod 11:00 – 13:00 hod.

Cieľom tohto opatrenia je zaistiť bezpečnosť a poskytnúť stravníkom dostatočný čas a priestor na konzumáciu jedla s výdajom teplej balenej stravy.

Strava bude vydávaná za dodržania nasledovných hygienických podmienok:

  • vhodného prekrytia horných dýchacích ciest,
  • povolené max. 4 osoby pri stole,
  • dodržiavanie 2 m odstupov,
  • rešpektovanie minimálneho kontaktu,
  • personál je povinný používať jednorazové rukavice.

SZ UNIZA