Aké služby ponúka Menza

Stravovanie

Príprava a výdaj dotovanej stravy pre zamestnancov a študentov UNIZA.

* Predpokladom využívania stravovacích služieb Novej menzy je vloženie peňažných prostriedkov na účet študenta. V tom prípade je možné využívať naše služby v nasledovných stravovacích prevádzkach. Cenník v stravovacích zariadeniach č. 172.

Catering

Zabezpečenie občerstvenia a stravovania pre rôzne typy akcií.

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov pre kultúrne a spoločenské podujatia.