1.Elektronická peňaženka Žilinskej univerzity – eMANY


Elektronická peňaženka Žilinskej univerzity „eMANY“ je centrálny úhradový systém,
ktorý obhospodaruje účet klientov UNIZA, t.j. všetkých zamestnancov a študentov vo
všetkých formách a stupňoch, najmä bezhotovostným spôsobom. Vznikol rozšírením
funkcionalít stravovacieho účtu v systéme KREDIT.


Plnenie účtu
nabitie platobnou kartou (okamžite) – platobná brána: https://emany.uniza.sk/viamo/

nabitie bankovým prevodom (2 dni)
o IBAN: SK28 8180 0000 0070 0062 2370, VS: osobné číslo, ŠS: prázdny, KS: 0308

nabitie prostredníctvom aplikácie VIAMO (okamžite)
v menu Zaplatiť firme – Vybrať zo zoznamu – Školy – Žilinská univerzita –
Dobitie peňaženky eMANY

nabitie hotovosťou prostredníctvom tankomatov (okamžite)
tankomaty: Nová menza, *Stará menza, prízemie rektorátu (čipové
karty), bufet AR, Cafetéria

v prípade súhlasu zrážkou zo mzdy po mesačnej uzávierke (okamžite)
Identifikátor platby resp. variabilný symbol je osobné číslo študenta/zamestnanca.
Čerpanie účtu

– prihlásiť sa na emany.uniza.sk so svojím UNIZA LDAP účtom a vybrať si zo
zoznamu služieb konkrétny poplatok.
– priložením karty na stravovacích termináloch


Jeden z tankomatov eMANY sa  nachádza priamo pri vstupe na pracovisko
vydávania čipových kariet.


2.Peňažné prostriedky – HOTOVOSŤ je možné vložiť v tankomatoch, ktoré sa
nachádzajú v budove Nová Menza, Rektorát.


Dobitie kreditu u obslužného personálu je možný v týchto strediskách: 
– Stará menza,
– Cafetéria rektorát,
– Fakulta riadenia a informatiky UNIZA,
– Treska bar UNIZA – UZ Veľký Diel BLOK DE-DF a
– Bufet budova AR
– V pokladni Nová Menza (vstupná hala vchod od knižnice)