1. krok 

Jedlá sa vydávajú na študentskú kartu, ktorá je evidovaná v databáze používateľov systému Kredit.

2. krok

Jedlá si môžete objednávať cez objednávkový systém WebKredit. Potrebujete k tomu prihlasovacie údaje ( heslo ), ktoré máte možnosť získať na všetkých pokladniach Stravovacieho zariadenia UNIZA a to: na strediskách Stará Menza, FRI, Budova rektorátu – Kafeteria, Nová Menza,  Budova AR. Heslo si môžete zmeniť po prvom prihlásení do systému WebKredit.

3. krok

Okrem objednávky jedál cez systém WebKredit si jedlá môžete objednať ( deň vopred ) na objednávkových termináloch v budove Novej Menzy  ( vstupná hala a  jedáleň ), v budove FBI, na výdajni Stará Menza, výdajňa FRI.   

4. krok

Jedlo je možné objednať pri objednávkových termináloch, alebo na informačnom mieste (PC s dotykovým displejom) – informačné miesto ponúka tie isté informácie, ako webové rozhranie pri objednávaní cez internet.

Postup

  • Na objednávkovom termináli priložíte kartičku, stlačíte číslo obeda, ktorý si chcete objednať, priložíte kartičku znova na potvrdenie a máte objednané. Pri výdaji jedla na výdajnom pulte len priložíte kartičku k čítaciemu zariadeniu a zobrazí sa číslo obeda, ktorý ste si objednali a tento vám bude následne vydaný.
  • Objednávky jedál cez internet ( Web kredit ) sa prihlásite cez svoje prihlasovacie údaje do nášho systému, následne si vyberiete obed a príslušnú výdajňu, na ktorej Vám bude obed vydaný.

Objednávanie obedov cez internet – WebKredit  je možné do 04:00 hod. v daný deň, na ktorý si chcete jedlo objednať. Objednať sa dajú len obedy. Podmienka objednávky obeda pre študentov, dôchodcov a cudzích stravníkov so zálohovým účtom, je dostatok finančných prostriedkov na účte ( karty ISIC ). Pri každej objednávke jedla Vám bude suma za obed odrátaná z účtu.

5. krok

V prípade obeda ktorý nie je objednaný:

  • Pri výdaji jedla na výdajnom pulte stlačte číslo obeda a priložíte kartičku k čítaciemu zariadeniu, obed vám bude následne vydaný ( odrátaný z Vášho kreditu ).