1. krok 

Jedlá sa vydávajú:
– na študentskú čipovú kartu ISIC, ktorá je evidovaná v databáze
používateľov systému Kredit
– na stravovaciu kartu vydanú v pokladni Nová Menza
– platba v hotovosti na strediskách Nová Menza, Treska bar UNIZA,
Stará Menza, výdajňa v budove AR, bufet FRI, bufet Kafetéria.

2. krok

Jedlá si môžete objednávať cez objednávkový systém WebKredit.
Potrebujete k tomu prihlasovacie údaje + heslo (rovnaké ako na prihlásenie
do Vášho účtu). Heslo máte možnosť získať aj na všetkých pokladniach
Stravovacieho zariadenia UNIZA: Stará Menza, FRI, Budova rektorátu –
Kafeteria, Nová Menza,  Budova AR., zmeniť je možné po prvom prihlásení
do systému WebKredit. Je potrebné Vaša karta.

3. krok

Okrem objednávky jedál cez systém WebKredit máte možnosť využiť
objednávkové terminály v  budove FBI, Stará Menza, FRI, Treska bar UNIZA,
alebo na informačnom mieste (PC s dotykovým displejom) v budove Novej
Menzy  (vstupná hala a jedáleň), – informačné miesto ponúka tie isté
informácie, ako webové rozhranie pri objednávaní cez internet. Jedlá
vydávame aj bez objednania s obmedzenou dostupnosťou.

POSTUP

  • Na objednávkovom termináli priložíte kartičku, stlačíte číslo obeda, ktorý si chcete objednať, priložíte kartičku znova na potvrdenie a máte objednané. Pri výdaji jedla na výdajnom pulte len priložíte kartičku k čítaciemu zariadeniu a zobrazí sa číslo obeda, ktorý ste si objednali a tento vám bude následne vydaný.
  • Objednávky jedál cez internet ( Web kredit ) sa prihlásite cez svoje prihlasovacie údaje do nášho systému, následne si vyberiete obed a príslušnú výdajňu, na ktorej Vám bude obed vydaný.

Objednávanie obedov cez internet – WebKredit  je možné do 04:00 hod. v
daný deň, na ktorý si chcete jedlo objednať. Objednať sa dajú len označené
jedlá – bagety, obedové menu. Večere sa vydávajú bez objednania na
výdajni Nová Menza, Treska bar UNIZA a Stará Menza. Podmienka
objednávky obeda pre študentov, dôchodcov a cudzích stravníkov so
zálohovým účtom, je dostatok finančných prostriedkov na účte (ISIC,
stravovacia karta). Pri každej objednávke jedla Vám bude suma za obed
odrátaná z účtu.

4. krok

V prípade obeda ktorý nie je objednaný:

  • stlačíte číslo obeda na snímači umiestnenom na
    výdajnom pulte, priložíte kartičku k čítaciemu
    zariadeniu a obed vám bude následne vydaný.